Præstationskrav presser den mentale sundhed

Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg afholdt i september sit halvårlige temamøde – denne gang med fokus på mental sundhed. Oplæg fra fire faglige kapaciteter belyste emnerne stress, funktionelle lidelser, børn og unges mistrivsel og psykiatriske tilstande. Læs sammenfatningen af mødet, som har været bragt i RØD+GRØN, oktober2019.
Et længere referat kan findes her på hjemmesiden under ‘Tidligere møder’.