Velkommen til sundhedspolitisk udvalgs hjemmeside

Her på hjemmesiden kan du finde Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram, handlingsplan og seneste udspil om sundhed. Du finder information om sundhedspolitisk udvalgs kommende og tidligere temamøder, samt andre væsentlige nyheder inden for det sundhedspolitiske og sundhedsfaglige område. Du kan også se nyheder fra Enhedslistens folketingsarbejde inden for sundhed og psykiatri. Du kan se hvem der tegner udvalget for tiden og hvordan du kan få kontakt med udvalget. Og endelig har  du mulighed for at se og bidrage til debat om sundhedspolitikken.

Præstationskrav presser den mentale sundhed

Enhedslistens sundhedspolitiske udvalg afholdt i september sit halvårlige temamøde – denne gang med fokus på mental sundhed. Oplæg fra fire faglige kapaciteter belyste emnerne stress, funktionelle lidelser, børn og unges mistrivsel og psykiatriske tilstande. Læs sammenfatningen af mødet, som har været bragt i RØD+GRØN, oktober2019.
Et længere referat kan findes her på hjemmesiden under ‘Tidligere møder’.

Læs mere »