Det nære sundhedsvæsen = 98 forskellige sundhedstilbud

I fremtiden skal flere sundhedsopgaver løses i kommunerne og færre i regionerne. Dermed risikerer danskerne at få forskellig behandling for samme sygdom, afhængigt af hvor de bor – medmindre man udfordrer det kommunale selvstyre. Det peger professor Jakob Kjellberg på i dette indlæg, der har været bragt i Dagens medicin. Læs Jakob Kjellbergs indlæg her …  

Regeringens sundhedsudspil: “Sundhed – hvor du er”

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lancerede i slutningen af 2017 et sundhedsudspil med otte konkrete initiativer, der øger effektiviteten og kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, så de praktiserende læger og kommunerne kan løfte flere sundhedsopgaver. Med udspillet udmøntes bla. også 200 millioner kroner til læge- og sundhedshuse.
Baggrunden er statistikkerne, der varsler at der kommer flere ældre, flere kronikere og flere med psykiske sygdomme.
De skal alle have den bedst mulige behandling, og sundhedsvæsenet skal indrettes til at tage imod de udfordringer som fremtiden byder, og det tættere på hvor folk bor.

Udspillet følger op på alle anbefalinger fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fra juni 2017. Se udspillet og læs kommentarer, der sammenholder udspillet med Enhedslistens sundhedspolitiske programmer.

Den Nationale sundhedsprofil 2017

Flere end 180.000 danskere har i 2017 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel. Svarene giver et enestående øjebliksbillede af danskernes sundhed, og resultaterne er nu samlet i Den Nationale Sundhedsprofil. Læs om sundhedsprofilen for 2017.