Stagnation og ulighed i ældres helbred

Det er ikke gået fremad med ældres helbred fra 2010-2017. Selvom middellevetiden stiger, ser det ud til, at der ikke har været udvikling i ældres funktionsniveau samt fysiske og psykiske helbred. Og der er store forskelle på de svageste og de bedst fungerende grupper af ældre.

Evaluering af fælles forebyggelsesprojekter

Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en evaluering af en række forebyggelsesprojekter, udført som partnerskab mellem offentlige myndigheder, foreninger og private virksomheder og foreninger, som skulle forbedre sundheden for forskellige grupper af borgere og mindske den sociale ulighed i sundhed.