Sundhed indgår i fagbevægelsens nye velfærdsindeks

Fagbevægelsens Hovedorganisation har fået analysebureauet CASA til at sammensætte et nyt socialt velfærdsindeks, som måler på 25 forskellige faktorer som fx langvarig sygdom, passiv forsørgelse, børnefattigdom, selvmord og manglende uddannelse og økonomisk tryghed i forhold til dagpenge og kontanthjælp – alt sammen målt fra 2010 til 2017.