Ikke penge nok i regeringens sundhedsreform

Regeringen har fremlagt sit sundhedsudspil med en nærhedsfond på 6 mia. kr. Den samlede ramme for de offentlige serviceudgifter øges dog ikke. Regeringen har dermed ikke afsat penge nok til at håndtere det stigende antal brugere af den offentlige sektor – heller ikke inden for sundhed. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret økonomien i sundhedsreformen.

Hvidbog om social ulighed i kræft

De seneste års fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget. Danskere, der bor alene, eller som har korte uddannelser og lave indkomster har større risiko for at få kræft og har dårligere chancer for at overleve en kræftsygdom i forhold til danskere, der er samboende, eller som har længere uddannelse og højere indkomst. Uligheden i kræft er stigende. Kræftens Bekæmpelse har udgivet en hvidbog, hvor forskere ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har samlet aktuel viden om social ulighed i kræft.