Kommunernes Landsforenings bud på en sundhedsreform

Kommunernes Landsforening foreslår at samarbejdet mellem kommuner og regioner løftes op på borgmester-niveau, henholdsvis regionsrådsformand, omkring hvert akutsygehus.

Finansieringen af sundhedsopgaverne i henholdsvis kommuner og region ændres ikke, men nye penge skal fordeles ud gennem samarbejdsorganerne.

KL foreslår at der over de kommende år sker en større omlægning af behandlingen af kroniske patienter til almen praksis og kommuner – og pengene skal følge med.

Se Kommunernes Landsforenings forslag her … https://www.kl.dk/media/22027/kls-forslag-til-en-sundhedsreform.pdf