Offentlige myndigheder og organisationer enige om indsats mod ulighed i sundhed

På konferencen, som blev afholdt af Danske Regioner, var der bl.a. tilslutning til en indsats på følgende punkter:

En mere skræddersyet behandling på hospitalerne og i almen praksis. Der er forskel på patienternes behov og ressourcer, og det skal afspejle sig, når patienten møder sundhedspersonalet.
En folkesundhedslov der sikrer, at forebyggelse tænkes ind i nye regler og love på tværs af velfærdsområder. Der skal være en sund bundlinje.
Ulighed i sundhed begynder allerede i mors mave. Der skal derfor sikres en bedre tidlig indsats til sårbare gravide og deres nyfødte.
Markant højere cigaretpriser. Højere priser skal holde unge fra at ryge. Samtidig peger forskning på, at også borgere med lav indkomst vil ryge mindre, hvis priserne stiger.
Sundhedstjek til borgere på botilbud. Socialt udsatte kommer sjældent selv til behandling, så den opsøgende indsats skal styrkes.

Endvidere er der dannet en “Alliance mod ulighed i sundhed” med deltagelse af en række myndigheder og organisationer.

Se pressemeddelelsen om konferencen med mulighed for at se de enkelte oplæg, her … https://www.regioner.dk/services/nyheder/2019/november/efter-konference-om-ulighed-i-sundhed-her-er-fem-bud-paa-loesninger