Finanslovsaftalen for 2020

Finanslovsaftalen for 2020 mellem regeringen og dens støttepartier, herunder Enhedslisten, rummer tre større indsatser på sundhedsområdet. Se Danske Regioners pressemeddelelse her … https://www.regioner.dk/services/nyheder/2019/december/ny-finanslov-sikrer-bedre-vilkaar-paa-tre-centrale-omraader-i-sundhedsvaesenet

Hele finanslovsaftalen kan findes og downlades fra Finansministeriet her … https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark

Aftalens hovedpunkter på sundhedsområdet findes side 5, 11 og 12.